• Mts Zakat; Sucikan Diri Bersihkan Harta

ZAKAT / INFAQ

ZAKAT / INFAQ

Anda Boleh membayar Zakat Melaui MTS ataupun Boleh Menyumbang Kepada Para Huffaz dan Hafizah

ZAKAT

Sila klik disini untuk bayaran zakat melalui MTS

INFAQ

Sila klik disini untuk sumbangan kepada pelajar Tahfiz di MTS